Kontakt: (32) 282-86-84 / 507 326 16

Typ dokumentu
Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID Pobierz
Karta praw pacjenta Pobierz
Skierowanie lekarskie do objęcia pielęngiarską opieką długoterminową domową Pobierz
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opeiką długoterminową domową Pobierz
Rejestr czynności przetwarzania Pobierz