Kontakt: (32) 282-86-84 / 507 326 16

Typ dokumentu
Karta praw pacjenta Pobierz
Skierowanie lekarskie do objęcia pielęngiarską opieką długoterminową domową Pobierz
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opeiką długoterminową domową Pobierz
Rejestr czynności przetwarzania Pobierz