Fundacja

Senior Centrum

Fundacja powstała, aby pomóc osobom starszym, chorym i niesamodzielnym. Wysokie kwalifikacje i empatia to elementy, które pozwalają Nam świadczyć usługi opiekuńcze na najwyższym poziomie.

Głównym celem Naszej Fundacji są działania służące poprawie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. Działamy również poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z którymi borykają się osoby starsze, a są to przede wszystkim: samotność, izolacja i brak opieki.

Nasze działania podejmowane są na rzecz tworzenia różnych form usług mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenie sprawności psychofizycznej.

W Polsce obserwujemy galopujący proces starzenia się społeczeństwa. Na koniec 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wynosiła ok. 10 mln. Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w roku 2030 ma wzrosnąć do ok. 10,9mln., a w 2050 roku do ok. 13,8mln.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszym statutem oraz sprawozdaniami (zdrowi-med.pl/fundacjasprawozdania).