Podmiot Leczniczy Zdrowi-Med Centrum Medyczne Sp. z o.o. powstał w 2000 roku realizując wówczas świadczenia z zakresu Medycyny Szkolnej.

W 2001 roku rozwinął swoją działalność o kolejne usługi – skierowane do osób starszych oraz schorowanych, które potrzebują profesjonalnej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

 

Rosnące oczekiwania pacjentów spowodowały rozwój naszych działań w kierunku kompleksowej opieki nad naszymi pacjentami, dlatego w sposób ciągły rozszerzamy zakres naszych usług o kolejne świadczenia m.in.:

  • Transport Medyczny
  • Szczepienia przeciwko COVID-19
  • Programy profilaktyczne w tym Program Profilaktyka 40 Plus

 

Większość naszych świadczeń realizowanych jest na podstawie umów ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizujemy umowy z zakresu:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
  • Świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • Programów profilaktycznych

 

Zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy nieustannie pogłębiają swoją wiedzę poprzez ciągły rozwój uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.