Klauzula informacyjna z art.13 RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

ZDROWI-MED Centrum medyczne Sp. z o.o. ul. Kużaja 13 41-922 Radzionków, której przedstawicielem jest Prezes Zarządu, z którym można się skontaktować pod nr. tel. 32 282 86 84 lub pisząc na adres email: zdrowi-med@o2.pl.


 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając pismo na adres:

ZDROWI-MED Centrum medyczne Sp. z o.o. ul. Kużaja 13 41-922 Radzionków lub email:

zdrowi-med.iodo@o2.pl:


 • Przetwarzanie Danych Osobowych
 • Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa: tj. świadczenie usług medycznych.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).
 • Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub dłużej w przypadku, gdy termin ten będzie uzasadniony potrzebami Administratora Danych.
 • Pan/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


 • Prawo skargi

Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • Prawo skargi

Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH WYRAŻAJĄ PAŃSTWO NA TO ZGODĘ.