Pielęgniarska opieka

Długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach leczenia stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia realizowane są przez pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje i obejmują one:

  • świadczenia pielęgniarskie
  • wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w środowisku domowym
  • świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania
  • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu