Transport

Medyczny

W ramach Transportu Sanitarnego w POZ realizujemy następujące przewozy:

  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym
  • z miejsce zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie dziennym
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na pierwszorazowe świadczenia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia stomatologicznego i z powrotem
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta do Zakładu Opieki Długoterminowej

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewodu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

Z transportu dalekiego w POZ można skorzystać po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem o realizację transportu dalekiego do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Po rozpatrzeniu wniosku i pozytywnej opinii Dyrektora należy zgłosić się do realizatora transportu w ramach POZ.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń Transportu Sanitarnego w ramach POZ znajdują się na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – www.nfz-katowice.pl