Kontakt: (32) 282-86-84 / 507 326 16

Usługi medyczne

Staramy się aby świadczone przez nas usługi stały zawsze na najwyższym poziomie, więcej informacji na temat naszej działalności znajduje się poniżej po rozwinięciu wybranej kategorii.

Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad przewelekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach leczenia stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki udzielanej w warunkach domowych.
Świadczenia realizowane są przez pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

 • świadczenia pielęgniarskie
 • wizyty - nie mniej niż 4 razy w tygodniu
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w środowisku domowym
 • świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczenioborcy w domu
Medycyna szkolna

Medycyna szkolna to świadczenie zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka w zakresie medycyny szkolnej sprawowana jest przez wykwalifikowane pielęgniarki/higienistki szkolne na terenie placówek oświatowych w Radzionkowie i Bytomiu.

Czynności wykonywane przez pielęgniarki i higienistki odbywają się w gabinetach profilaktycznych zgodnie z umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z umową o udzielenie świadczeń zdrowotnych do zadań pielęgniarski lub higienistki szkolnej należy:

 • wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • udzielenie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów
 • współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, lekarzami i pielęgniarka POZ
 • prowadzenie w szkołach podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej, metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi
Usługi prywatne
 • Transport medyczny

  ZDROWI-MED zapewnia profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo osób chorych. Wyspecjalizowana załoga naszego ambulansu kompleksowo zaopiekuje się osobą transportowaną.
  Pracujemy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Realizujemy zlecenia lekarzy, przychodni, domów spokojnej starości oraz przede wszystkim osób prywatnych.
  Bazujemy na ambulansach spełniających wszelkie normy związane z transportem chorych, pozwalające na bezpieczny i wygodny transport. Nasz ambulans dostosowany jest do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej oraz leżącej.
  Zgłoszenia do naszego dyspozytora prosimy kierować na numer telefonu: 507 326 160. Zapraszamy również na zewnętrzną stronę dotyczącą naszego transportu medycznego.

 • Usługi opiekuńcze
  • pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych
  • pomoc lub karmienie oraz przygotowanie posiłków
  • robienie zakupów
  • sprzątanie bieżące mieszkania
  • pranie, prasowanie
  • pomoc i towarzyszenie w dotarciu np. do lekarza, sklepu
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • współpraca z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ oraz pracownikiem socjalnym