Usługi

Opiekuńcze

Nasze usługi skierowane są do osób prywatnych, którym zależy na profesjonalnym sposobie opieki nad osobami starszymi. Nasza oferta pozwoli wybrać indywidualny plan opieki nad osobą starszą, niezależnie od tego czy zdecydują się Państwo na pomoc dwugodzinną czy też kilkugodzinną, a także czy opieki tej wymaga chory leżący w łóżku czy też wystarczy towarzystwo, rozmowa lub pomoc w prostych czynnościach dnia codziennego takich jak:

 • pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych
 • pomoc lub karmienie oraz przygotowanie posiłków
 • robienie zakupów
 • sprzątanie bieżące mieszkania
 • pranie, prasowanie
 • pomoc i towarzyszenie w dotarciu np. do lekarza, sklepu
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • współpraca z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ oraz pracownikiem socjalnym

Komercyjne usługi i czynności opiekuna medycznego sprawowane są w sposób fachowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, a także z zachowaniem najwyższych standardów opieki medycznej. Są one realizowane w dni powszednie. Każda wizyta opiekuna (minimum 60 minut) zawiera profesjonalną opiekę nad podopiecznym zgodną z ustalonymi wcześniej jego potrzebami. Terminy wizyt ustalane są z opiekunem lub jego przełożonym.

Rzeczywisty koszt usług uzależniony jest zawsze od indywidualnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego, niezbędnych kwalifikacji opiekuna oraz wybranego modelu opieki nad nim.

Proponowana stawka opieki godzinowej:

 • do 2 godzin dziennie – 50zł/godzina
 • powyżej 2 godzin dziennie – 45zł/godzina
 • lub indywidualna wycena według potrzeb podopiecznego – do ustalenia

*zastrzegamy sobie prawo ustalenia indywidualnej wyceny w zależności od stanu podopiecznego, czynności przy nim wykonywanych oraz jego potrzeb.